سیستم توزین بار ( لودسل )

لودسل

سیستم توزین بار ( لودسل )

بازدیدها: 104سیستم توزین بار خودرو مهم نیست سیستم تعلیق چی باشه! مورد استفاده برای انواع خودرو های دو محوره, سه محوره و بالاتر مورد استفاده برای انواع خودرو های با فنر شمشی, بادی و باگی مهم نیست خودرو تو چه زاویه ای باشه ! توانایی تشخیص زاویه طولی و عرضی جاده توانایی تشخیص ناهمواری های […]