• اهواز بلوار گلستان خ 22 بهمن شهرک صنعتی 22 بهمن
  • 021-91690860 دفتر
  • 09370384244 ابراهیمی
  • 09163085201 مزرعه