شرکت آینده سازان جوان صنعت از سال 1392 در غالب یک هسته فناور فعالیت خود را در مرکز رشد دانشگاه نفت با ایده سامانه جلوگیری از قاچاق سوخت حامل های فرآوردهای نفتی کار خود را آغاز نمود و جهت تست و راه اندازی نمونه پایلوت کار ، با یکی از شرکت های حمل فرآورده های نفتی در سطح استان خوزستان همکاری مستمر داشته است که پس از گذشت 3 سال کار بی وقفه توانسته است این تکنولوژی را بومی کرده و اکنون ساخت و توسعه بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری تماما توسط این مجموعه و به دست متخصصان توانمند و جوان در حال انجام می باشد. در حال حاظر این شرکت در زمینه ی سیستم های مکان محور و دیتالاگرهای صنعتی دستاوردهای زیادی را کسب نموده است که در ادامه به آنها اشاره شده است.